Tag Archive | British TV series

Down-Under Downton

Dame Kiri Te Kanawa will play Soprano Nellie Melba on the next season of BBC's Downton Abbey

Dame Kiri Te Kanawa will play Soprano Nellie Melba on the next season of BBC’s Downton Abbey